Bierzmowanie

Grupa I. – kandydaci do bierzmowania w 2023 roku

Grupa II. – kandydaci do bierzmowania w 2024 roku

Grupa I.

Do końca października należy zgłosić wybranego Patrona oraz dane świadka bierzmowania (wraz z zaświadczeniem z parafii zamieszkania)

Spotkanie modlitewno-formacyjne dla kandydatów do bierzmowania – 19 listopada, po Mszy św. wieczornej.

Spotkanie organizacyjne dla rodziców – 3 grudnia, po Mszy św. wieczornej.

Grupa II.

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w 2024 roku odbędzie się w sobotę, 18 listopada po Mszy św. o godz. 18.00. Osoby, które nie dostarczą świadectwa chrztu i/lub zgody na przyjęcie bierzmowania w naszej parafii, nie będą dopuszczone do przygotowania.

Na spotkaniu dokonamy podziału na małe grupy. każda grupa pozna swojego animatora. Dowiecie się też, jak będzie wyglądało przygotowanie do bierzmowania. Serdecznie zapraszam 🙂