Jan Paweł II w naszej parafii

Dnia 16. sierpnia 2006 roku przebywała w parafii p. w. Chrystusa Króla w Kielcach Siostra Germana Wysocka ze
Zgromadzenia Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Pana Jezusa, która przez wiele lat pełniła posługę w Domu Papieskim na
Watykanie, u Ojca Świętego Jana Pawła II. Po Mszy Świętej i modlitwie w naszym kościele, Przekazała z życzliwością naszej
wspólnocie parafialnej przedmioty liturgiczne używane przez Ojca Świętego Jana Pawła II w kaplicy papieskiej na Watykanie.
Otrzymaliśmy: stułę haftowaną koloru białego, korporał i nakrycie kielicha.
Dary te traktujemy jako szczególną pamiątkę i relikwie po Słudze Bożym, Papieżu Janie Pawle II, który 3 i 4. czerwca 1991
roku, w czasie pielgrzymki na Ziemi Świętokrzyskiej, przebywał także na terenie naszej parafii- to wydarzenie upamiętnia
tablica pamiątkowa na dzwonnicy.