Sakramenty Święte

Sakrament Chrztu Świętego jest sprawowany z reguły w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, w czasie Mszy
Świętej o godz. 11.30. Zgłaszając odpowiednio wcześniej zamiar Chrztu Świętego w kancelarii parafialnej należy
dostarczyć odpis Aktu urodzenia dziecka z USC, oraz zaświadczenia iż osoby wybrane na świadków są godne
pełnić tę funkcję. Zaświadczenia dla świadków wydaje właściwy każdemu z nich proboszcz parafii gdzie
mieszkają.

Sakramentalny Związek Małżeński: narzeczeni zamierzający zawrzeć sakrament małżeństwa zgłaszają się na
zapowiedzi do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Konieczne dokumenty:
• Metryka Chrztu Świętego pobrana z parafii gdzie miał miejsce sakrament Chrztu Świętego osób
zainteresowanych, (metryka pozostaje ważna tylko przez 6 miesięcy od daty wystawienia).
• Dowód osobisty;
• Dyplom ukończenia tzw. Kursu Przedmałżeńskiego;
• Świadectwo katechizacji z ostatniej klasy;
• Zaświadczenie z USC(3. formularze); (jeżeli będzie to tzw. ślub konkordatowy);zaświadczenie z USC na mocy
prawa państwowego pozostaje ważne tylko 3 miesiące.

Pogrzeb katolicki osoby wierzącej i praktykującej zamieszkałej na terenie naszej parafii.
Najpierw informujemy kancelarię parafialną, w celu wstępnego ustalenia dnia i godziny pogrzebu. Następnie
załatwiamy dokumenty w USC, pobierając Akt zgonu, który przedstawiamy w zakładzie pogrzebowym i w
kancelarii parafialnej w celu wpisania do Księgi Zmarłych. Tutaj załatwiamy resztę formalności związanych z
posługą kościelnego i organisty.

Przypominamy, że osoby, które zadeklarowały się jako nie wierzące, nie praktykujące, nie utrzymujące
regularnego kontaktu z parafią np. przez długoletnie nie przyjmowanie wizyty duszpasterskiej – kolędy, nie
życzące sobie w końcu kontaktu z parafią, nie będą mogły otrzymać zaświadczeń i posług kościelnych, a
ostatecznie możliwości pogrzebu katolickiego.
Stwierdzenie to, należy traktować nie tyle jako przestrogę, ale jeszcze bardziej jako zachętę do autentycznego,
gorliwego życia chrześcijańskiego.