Duszpasterze

Proboszcz:

ks. dr teol., Jerzy Marcinkowski, KHM., ur. 29.12. 1958r., (Olkusz), wyśw. 11.06.1983 w Kielcach; mianowany 15.08. 2000r.,

Wikariusze:

ks. Karol Starczewski; dr teol., ur. 1978, (Włoszczowa), wyśw. 2006, mianowany 2016.
ks. Adam Kaczmarczyk; ur. 1981, (Kozłów-Kielce, św. Maksymiliana), wyśw. 2005, mianowany 2023.

Poprzedni Księża Proboszczowie:

KS. ANDRZEJ MARCHEWKA, Proboszcz parafii katedralnej w Kielcach, w 1938 roku rozpoczął
starania i przygotowania do budowy kościoła na Baranówku;

1) Ks. Władysław Widłak( 5 lat) – od 1939 do 1946,

2) Ks. Franciszek Tomczyk( 5 lat) – od 1946 do 1951,

3) Ks. Stanisław Oleś ( 3 lata) – od 1951 do 1954,

4) Ks. Tadeusz Bratkowski ( 3 lata) – od 1954 do 1957,

5) Ks. Władysław Nawrot ( 15 lat) -od 1957- do 1972,

6) Ks. Jan Mucha (6 lat) – od 1972 – do 1978,

7) Ks. Władysław Czeluśniak ( 10 lat) – od 1978 – do 1988,

8) Ks. Marian Gosek ( 12 lat) – od 1988 – do 2000,