Krótka Historia Parafii

Krótka Historia powstania powstania parafii p.w. Chrystusa Króla w Kielcach

Początkowo posługę duszpasterską na Baranówku i Barwinku sprawowano w drewnianej, prowizorycznej kaplicy, zbudowanej od strony ulicy Batorego. W 1938 roku. Parafię p.w. Chrystusa Króla w Kielcach oficjalnie erygował ksiądz biskup Czesław Kaczmarek 19.marca.1939 r., wydzielając jej terytorium z parafii katedralnej.
Właściwą budowę kościoła rozpoczęto jeszcze wiosną w 1938 r. i przerwano we wrześniu 1939 r. ze względu na wybuch II wojny światowej i tragiczny dla mieszkańców dzielnicy czas okupacji.
Od 1939 roku do 1945 roku, w czasie okupacji hitlerowskiej, a następnie od 1945 do 1965 roku, ze względu na nieprzychylność
ówczesnych władz komunistycznych nie prowadzono żadnych prac budowlanych przy fundamentach i fragmentach murów kościoła.

Świątynię w dzisiejszym kształcie, po niezwykle trudnych staraniach, odmowach zezwoleń budowlanych w końcu długim oczekiwaniu, zbudowano „szybko”, w latach 1965-1968. Wroga wobec Kościoła, polityka ówczesnych władz wymusiła całkowitą zmianę planów struktury architektonicznej kościoła, na zgodną z wymogami tzw. „praktycznego socrealizmu”. Ponieważ rozeszły się pogłoski, że powstała budowla w jej „wyjątkowym” kształcie, może zostać zamieniona przez ówczesne władze na kino lub salę gimnastyczną, kościół został szybko konsekrowany dnia 02.czerwca 1968 roku przez biskupa kieleckiego Jana Jaroszewicza. W tych trudnych latach głównym budowniczym był ks. proboszcz Władysław Nawrot, pomagający mu ks. wikariusz Andrzej Biernacki i wielu odważnych parafian, którzy włożyli w to dzieło, ogrom swojej pracy i zapobiegliwości.
W latach dziewięćdziesiątych, na fali zmian demokratycznych, które przyniósł czas „Solidarności”, z inicjatywy księdza proboszcza
Mariana Goska, została wybudowana, od strony południowej kościoła, wolno stojąca wieża – dzwonnica. To wydarzenie powiązano z
krótkim pobytem na terenie parafii p.w. Chrystusa Króla, papieża Polaka, Jana Pawła II, co upamiętnia umieszczona na ścianie
dzwonnicy tablica pamiątkowa. (Papieski helikopter lądował na pobliskim stadionie lekkoatletycznym 3 i 4 czerwca 1991 roku.)