O szczepionkach raz jeszcze

sty 8, 2022

Ks. prof. Bortkiewicz: Żądania dymisji Małopolskiej Kurator są delikatnie ujmując niepoważne

W ślad za kontrowersyjną wypowiedzią ministra Niedzielskiego na temat dymisji Barbary Nowak, głos w sprawie Małopolskiej Kurator Oświaty zabrał ks. prof. Paweł Bortkiewicz. W artykule na łamach wPolityce.pl duchowny zwraca uwagę na złożone i niejednoznaczne uwarunkowania, krytycznie oceniając upolitycznianie sporu o szczepionki.

Przede wszystkim myślę, że warto baczyć na wypowiadane słowa – pisze ks. prof. Bortkiewicz, zwracając uwagę, że Małopolska Kurator Oświaty była zapytana o przymus szczepień, a nie szczepionki jako takie. Niemniej wszystkie te kwestie zdaniem autora „naznaczone są wielkimi kontrowersjami”. Każdy, kto śledzi np literaturę etyczną w tym względzie wie, że istnieje potężna debata ma temat samych szczepionek (kwestionowana jest sama ich nazwa jako szczepionek, kwestionowane jest ich pochodzenie naznaczone skażeniem etycznym związanym ze (zróżnicowaną) zależnością od aborcji) – czytamy.

Duchowny przypomina, że zdania ekspertów w sprawie skuteczności nowych szczepionek są podzielone i dlatego kwestia bilansu pomiędzy ewentualnymi korzyściami i zagrożeniami jest trudna. Ponadto ks. prof. Bortkiewicz zwraca uwagę, że sprawy te rozstrzygane są autorytarnie przez rządzących, a nie w trybie publicznej dyskusji i przekonywania nieprzekonanych do przyjmowania preparatów. W kwestii przymusu szczepień autor komentarza przypomniał opinię Kongregacji Nauki Wiary z grudnia 2020 roku, wedle której „sprawa przyjęcia szczepień winna być kwestą decyzji sumienia”.

Wiem, że w wypowiedzi p. Kurator dysonansem zabrzmiało słowo „eksperyment”. Cóż, można się o to słowo spierać, można zastąpić je słowem „test”, „próba”, „nowatorska terapia”. Ale nie zmienia to faktu możliwego sceptycyzmu wobec podejmowanych działań. To słowo „sceptycyzm” rodzi się zresztą nie z samych założeń poznawczych, ale z doświadczenia decyzji i działań organów administracji. Niektórzy nazywają to biopolityką, ale to całkiem osobny temat – podkreśla ksiądz profesor.

Autor zdecydowanie krytycznie ocenia wypowiedzi polityków na temat ewentualnej dymisji Małopolskiej Kurator Oświaty. Żądania jak i przyzwolenia na żądania dymisji Małopolskiej Kurator są delikatnie ujmując niepoważne. Poważnie brzmi stanowisko ministra Czarnka, który przypomina o zachęcie do szczepień. Takiej zachęcie może posłużyć debata publiczna, a nie na forach przedstawicieli teorii spiskowych. Na pewno nie służy temu traktowanie pandemii jako pretekstu do pozbycia się Kurator oświaty. Traktowanie pandemii dla celów walki politycznej ubliża ofiarom zarazy – pisze ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

Źródło: wpolityce.pl