Warunki odpustu ofiarowanego za zmarłych.

paź 25, 2022

W związku ze zbilżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Wspomnieniem
Wszystkich wiernych zmarłych zasadne staje się przypomnienie zasad dotyczących
możliwości zyskania odpustu zupełnego lub częściowego za zmarłych.
IV edycja Enchiridion indulgentiarum z 1999 r. odnośnie do odpustu za zmarłych,
podaje następujące zasady, jakie obowiązują wiernych, co do możliwości zyskania łaski
odpustu zupełnego, bądź częściowego, który ofiaruje się tylko za zmarłych.

Odpust za zmarłych 1 : § 1. udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który aplikuje się tylko za dusze w Czyśćcu, gdy:

 1. w poszczególne dni od 1 do 8 listopada, pobożnie nawiedzi się cmentarz i pomodli się,
  także w sposób myślny, za zmarłych;
 2. w dniu, w którym obchodzi się Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych nabożnie
  nawiedzi się kościół lub kaplicę i odmówi się Modlitwę Pańską i Wierzę w Boga
  § 2. Udziela się odpustu częściowego wiernym, który aplikuje się tylko za dusze w Czyśćcu,
  gdy:
 3. pobożnie nawiedzi się cmentarz i pomodli się, także w sposób myślny, za zmarłych;
 4. pobożnie odmówi się Jutrznię lub Nieszpory z Oficjum za zmarłych lub inwokację Wieczny
  odpoczynek racz im dać Panie, …

  Normy odpustowe wydane przez najwyższą władzę kościelną regulują również
  warunki, jakie ma spełnić wierny, który pragnie zyskać łaskę odpustu zupełnego.
 5. W punkcie 20 niniejszych norm podane są następujące warunki:
  § 1 – Aby otrzymać odpust zupełny, oprócz wykluczenia przywiązania do jakiegokolwiek
  grzechu, także lekkiego, konieczne jest wykonanie czynu obdarzonego odpustem i spełnienie
  trzech warunków: spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa według
  intencji Ojca Świętego.
  § 2 – Z jedną spowiedzią sakramentalną można zyskać kilka odpustów zupełnych, podczas
  gdy z jedną Komunia Świętą i jedną modlitwą według intencji Ojca Świętego zyskuje się
  tylko jeden odpust zupełny.
  § 3 – te trzy warunki mogą być wykonane kilka dni przed lub po wypełnieniu czynu
  obdarzonego odpustem