WYTYCZNE NA WIELKI TYDZIEŃ 2021R. W DIECEZJI KIELECKIEJ

mar 26, 2021

Nr OD – 7/21

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEŻYWANIA WIELKIEGO TYGODNIA W DIECEZJI KIELECKIEJ

ZASADY DOTYCZĄCE UDZIELANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ DLA WIERNYCH

1) Należy pamiętać, że każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię Świętą do ust. W związku z tym nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii Świętej na rękę.

2) Kapłan nie może odmówić wiernemu Komunii na rękę, jeśli nie ma zagrożenia umyślnego znieważenia Najświętszego Sakramentu.

3) Jest niedopuszczalne, aby przymuszać wiernych do zachowania jednego czy drugiego sposobu przyjmowania Komunii, podobnie jak i co do postawy stojącej lub klęczącej podczas Jej przyjmowania.

KOMUNIA ŚWIĘTA POZA CELEBRACJAMI LITURGICZNYMI

1) W czasie epidemii na indywidualną prośbę wiernego należy udzielać Komunii św. poza Mszą, zwłaszcza przy okazji spowiedzi indywidualnej.

2) Istnieje możliwość, aby wierni, którzy łączą się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję za pośrednictwem komunikatorów, mogli w wyznaczonych godzinach poza liturgią przyjąć Komunię św. w kościele.

3) Należy pamiętać, że od Wielkiego Czwartku aż do wieczora Wielkiej Soboty Komunia Święta poza liturgią jest zabroniona (z wyjątkiem Wiatyku w W. Sobotę i Komunii Świętej dla chorych w W. Piątek).

WIELKI CZWARTEK

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

1) Obrzęd obmycia nóg, który zawsze jest opcjonalny, należy w tym roku pominąć.

2) Tam, gdzie względy sanitarne pozwalają na poprowadzenie procesji, można ją urządzić, przechodząc do kaplicy adoracji w uproszczonej formie, bez udziału wiernych.

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

1) Można podtrzymać tradycję urządzania Grobu Pańskiego.

2) Liturgię sprawuje się jak zwykle według schematu podanego w Mszale Rzymskim (s. 133-147), uwzględniając następujące wskazani:

a) W modlitwie powszechnej po 9. wezwaniu należy dołączyć wezwanie z oracją końcową, zatwierdzone dla Polski przez Kongregację Kultu Bożego w r. 2020 (podane w załączniku).

b) Zalecana jest pierwsza forma wniesienia Krzyża i odsłonięcie jego ramion w prezbiterium.

c) Podczas adoracji tylko przewodniczący może dokonać oddania czci przez pocałunek. Pozostali adorują Krzyż przez podejście i przyklęknięcie lub skłon. Należy pouczyć wiernych by nie całowali Krzyża.

d) Należy pozostawić krzyż i świece w prezbiterium, aby wierni mogli adorować krzyż z właściwej odległości.

WIELKA SOBOTA

Tradycyjne błogosławieństwo pokarmów należy tak zorganizować, aby umożliwić wiernym uczestnictwo w mniejszych grupach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (należy zwiększyć ilość zgromadzeń oraz na ile to możliwe gromadzić wiernych na otwartej przestrzeni wokół kościoła; należy pouczyć wiernych o indywidualnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem umieszczonym w Grobie Pańskim).

WIGILIA PASCHALNA

W przygotowaniu Wigilii Paschalnej należy uwzględnić następujące ograniczenia:

a) Liturgia zaczyna się wewnątrz kościoła;

b) Można pominąć procesję rezurekcyjną, a jeśli się ją stosuje, odprawić ją w skromniejszej formie (należy zachęcić wiernych by pozostali na swoich miejscach tak w świątyni, jak i wokół niej; w procesji należy uwzględnić asystę liturgiczną).

c) W liturgii chrzcielnej zawsze należy zachować odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

Przed pierwszą Mszą poranną może odbyć się skromna procesja rezurekcyjna, z zachowaniem przepisów Mszału i pod warunkiem przestrzegania przepisów i ograniczeń dotyczących ilości i dystansu wiernych.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną należy w kościołach zachować zasady sanitarne dotyczące zasłaniania ust i nosa maseczką, dezynfekcji rąk, odległości 1, 5 m.

Przy wejściu do kościoła i na tablicy ogłoszeń należy podać informację dotyczące liczby osób w kościele według zasady 1 osoba na 20 m2.

            Ks. Mirosław Cisowski

Wikariusz Biskupi ds. Duszpasterstwa