Imagine węża z raju.

Od początku ludzkości diabeł, zwany po łacinie simia Dei (małpa Boga), jako że udaje, a w gruncie rzeczy przedrzeźnia Stwórcę i Zbawiciela, obiecuje człowiekowi nowy świat, lepszy od tego, który stworzył Bóg. W genialnym natchnionym opisie upadku pierwszych rodziców...

Nowe formy wynaradawiania.

Ta informacja powinna nami naprawdę wstrząsnąć. Oto w ramach cięć podstawy programowej ministerstwo edukacji wyrzuciło także wiersz Władysława Bełzy rozpoczynający się od słów „Kto Ty jesteś? Polak mały. Jaki znak Twój? Orzeł Biały”, pochodzący z „Katechizmu polskiego...

Narcyzm. Kultura indywidualizmu kwitnie.

Do poniższej refleksji sprowokował mnie kard. Willem Eijk, prymas Holandii, który w wywiadzie dla KAI stwierdził: „Obecnie mamy doświadczenie narastania hiperindywidualizmu: począwszy od lat 60. XX w. w Holandii, a w innych krajach europejskich nastąpiło to później....

Polityczny blitzkrieg

Wydarzenia w kraju wyraźnie przyspieszyły, a sytuacja mocno się zaostrzyła, żeby nie powiedzieć: zbrutalizowała. Można spodziewać się wszystkiego. W imię prawa, ale… bez poszanowania i prawa, i zwyczajów politycznych, i zwykłej kultury osobistej. Do boju zagrzewa...

Nie taka kolęda straszna.

Początek nowego roku jak zwykle poświęcony jest w mediach tematowi wizyty duszpasterskiej zwanej kolędą, a raczej osławionym kopertom. Wprawdzie w bieżącym roku temat ten ustąpił miejsca innym aktualnym wydarzeniom polityczno-społecznym, których zapowiedzi, i nie...